Panasonic MX 70 Vytlačiť

panasonic

CVBS, SDI videoréžia s možnosťou strihu zvuku,

8 vstupov